پیشنهادهای ما

پیشنهاد خوب

ساخت فیلم مستند مهر مانا *

طراحی و تولید کتاب مهر مانا (سه عدد)*

عکاسی از عزیز آیین مهر مانا

تصویربرداری روز آیین *

نشان مهر مانا

پیشنهاد عالی

ساخت فیلم مستند مهر مانا *

طراحی و تولید کتاب مهر مانا ( 5 عدد)*

عکاسی از عزیز آیین *

تصویربرداری و عکاسی در روز آیین *

حضور گروه هنری *

طراحی تصویر سیاه قلم از عزیز آیین

هدیه نشان مهر مانا

پیشنهاد بی نظیر

ساخت فیلم مستند مهر مانا **

طراحی و تولید کتاب مهر مانا ( 5 عدد ) **

محیط آرائی محل برگزاری آیین *

حضور گروه هنری **

تصویربرداری و عکاسی روز آیین

بازسازی یک قاب قدیمی

طراحی تصویر سیاه قلم از عزیز آیین

هدیه نشان مهر مانا

پیشنهاد رویایی

ساخت فیلم مستند مهر مانا **

طراحی و تولید کتاب مهر مانا **

عکاسی از عزیز آیین مهر مانا **

اجرای برنامه های ویژه هنری ***

محیط آرائی محل برگزاری آیین **

تصویربرداری و عکاسی روز آیین

بازسازی یک قاب قدیمی

طراحی و ساخت ترانه، ملودی و نماهنگ اختصاصی

طراحی تصویر سیاه قلم از عزیز آیین

تولید قطعه موسیقی با صدای عزیز آیین

هدیه نشان مهر مانا

ساخت سردیس عزیز آیین