درباره ما


شرکت سده ایرانیان با بیش از یک دهه فعالیت درزمینه طراحی و برگزاری رویدادهای مختلف با بهرهگیری از تخصص اساتید حرفهای و عوامل کاردان تاکنون مفتخر به برگزاری بیش از یکصد رویداد داخلی و بینالمللی بوده است. خدمات سده ایرانیان در برگزاری همایشها، سمینارها، جشن های ملی و برنامههای مناسبتی ، نمایشگاهها بصورت تمامی خدمات برگزاری یک رویداد بوده و همواره با تکیه بر اصل کیفیت و خلاقیت خدمات خود را و اندوخته ای گرانبها در زمینه برگزاری رویداد را از آن خود نموده است. هماکنون سده ایرانیان به پشتوانه حضور در بزرگترین و مهمترین رویدادهای کشور و با تکیه بر الطاف ایزد پاک و بهرهمندی از برترین هنرمندان و اساتید فن، خدمات با ایده ای خلاقانه و برای اولین بار آئین مهر مانا را طراحی نموده وتا خدمتی نوین به خانوادههای اصل ایرانی هدیه نماید. مهر مانا آئینی ایرانی برای لحظه ناب دوست داشتن و لذت با هم بودن است.

طراحی و اجرای آئین مهر مانا تماماً متعلق به سده ایرانیان بوده و هیچ مجموعه دیگری حتی صرفاً به عنوان مجری برگزاری مهر مانا در سطح کشور وجود ندارد و تمامی خدمات خلاقانه بصورت کاملاً انحصاری ارایه گردد.