آشنایی با نحوه سفارش

شما برای برگزاری آیین مهر مانا ابتدا قهرمان زندگی خود را انتخاب می نمایید و با ما از طریق شماره 09909888875 ارتباط برقرار نموده و فرم پرسشنامه اطلاعات عزیز آیین را تکمیل می نمایید، سپس اتاق فکر و خلاقیت برای عزیز آیین شما کار خود را آغاز می نماید. ظرف مدت 24 ساعت پیشنهاد های ما به شما اعلام می گردد و شما می توانید انتخاب نمایید مهر مانای شما چگونه برگزار شود.

حالا قول و قرارمان را با هم میگذاریم و ما به شما قول میدهیم تمام تلاشمان را برای برگزاری با شکوه مهر مانا ویژه عزیز آیین شما انجام دهیم و با هم قرار میگذاریم عزیز آیین را خوشحال نموده و آیینی در شان ایشان برگزار نماییم.

در مرحله اجرایی هماهنگی لازم جهت تولید فیلم، عکاسی و چاپ کتاب و سایر موارد صورت می پذیرد.

پس از تولید همه ملزومات وانجام و قول و قرارها روز آیین فرا می رسد و شما میمهانان خود را دعوت می نمایید. در روز آیین از فیلم، کتاب و سایر یادگاری ها رونمایی می شود.

خانواده و دوستان گرد هم آمده و زیبا ترین خاطرات شکل می گیرد بر اساس طراحی و پیشنهاد ما بازی های خانوادگی را اجرا می نمایید و از برنامه های ویژه گروه هنری لذت می برید، نشان مهر مانا بر سینه عزیز آیین نقش می ندد و بیاد ماندنی ترین شب زندگی شما، عزیز آیین و مهمانان شکل می گیرد.

لذت یک دور همی با اصالت گوارای وجودتان.